Bio

Łukasz Lisowski

Administrator usług IT, aplikacji/sytemów opartych o systemy operacyjne Windows/Linux i serwery aplikacji takie jak Jboss, Tomcat, IIS, Apache Service Mix (SMX), WildFly.

L I S O W S K I . P R O